ЗА НАС
 

ПСИ ЕООД е компания с дългогодишен опит в промишленото, публичното и гражданско строителство.

Фирмата разполага със специализирани звена, чрез които може да изгради обектите в пълния производствен цикъл или до ключ.

Изпълняват се строително-монтажни и ремонтни дейности по сградния фонд.
Извършват се също полагане на външна и вътрешна топлоизолация с модерни материали и технологии, монтаж окачени фасади и тавани.

Фирмата разполага с компютри и пакет приложни програми за изготвяне на проектно - сметни документации, количествено - стойностни сметки, фирмени цени и анализи, актове по образец и други, съгласно действащата законова база на територията на Република България.

В своята производствена база, която е оборудвана с необходимите машини и съоръжения за този вид дейност,
тя е в състояние да произведе широка гама от метални конструкции, заготовки, детайли и въздуховоди.

За изпълняване на пясъкоструйните дейности фирмата е оборудвана с компресори за сгъстен въздух, бластиращи апарати и агрегати за полагане на покритията.

Компанията е в партньорски отношения с фирми за строителен надзор за упражняване на непрекъснат контрол, съгласно всички нормативни документи.