ТОПЛОИЗОЛАЦИИ
 

Съвременните разбирания за енергоемкост на сградите предполагат добре изолирани помещения, което значително намалява разходите за поддържане на приятен микроклимат, както през зимата, така и в летния сезон.

В зависимост от изолационните материали се постигат и различни степени на икономия и конфорт.
В тази област ПСИ ЕООД предлага богат избор от материали и технологии, както и качествено, експедитивно изпълнение. Базирайки се на професионалния си опит, бихме могли да Ви консултираме за най ефективното топлоизолационно решение на сградата Ви.

ИЗОЛАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ
 
 

Направа на топлоизолация на тръби, резервоари, покриви и стени, включително от екструдиран пенополистирол.

Изработка на изолационни заготовки.

Пещостроителни и пещоремонтни дейности.

Абразивна подготовка (пясъкоструене) и полагане на химическа, антикорозионна и други защити върху метални, бетонни повърхнини и фасади с последващо полагане на различни защитни системи.