ПЕСЪКОСТРУЕНЕ
 

ISO, SSPC, SA и NACE са световните стандарти за степените на завършеност при промишлено песъкоструни дейности. Всички тези стандарти дефинират подготвителните процедури, съответстващите на материалите и степента на корозия абразиви, методите на песъкоструене, пост песъкоструйните дейности и изискванията за опазване на околната среда.

Антикорозийната защита се счита за приключена след нанасяне на подходящ антикорозиен слой, който е резистентен към окисляване, плесени и др. и е водоустойчив. Важно е да се знае, че антикорозийният слой е ефективен, само когато се нанася върху правилно почистена от ръжда, плесени отлагания и т.н. повърхности.

ПСИ ЕООД прилага стандарта SA. Това е стандарт на Шведския институт по норми и стандартизация и е световно признат. Използваме го в работата си с ралични повърхности - желязо, стомана, алуминий, сплави, дърво и др.